Technologie Przemysłu 5.0 – PG uruchamia nowy kierunek studiów