H2Tech LAB – na PG powstaje laboratorium technologii wodorowych