Politechnika Gdańska otrzymała 70 mln zł dofinansowania na rozwój infrastrukturalny