Wielkie odliczanie. Wkrótce uruchomienie superkomputera Politechniki Gdańskiej