Jak powinny zmieniać się nasze miasta? Debata o smart cities na Konwencie Gospodarczym Uczelni Fahrenheita