Powstanie przełomowy system usuwania zanieczyszczeń w wodzie