Trzy lata uczelni badawczych w Polsce. Trwa konferencja IDUB w Gdańsku