Trzy lata uczelni badawczych w Polsce – konferencja na Politechnice Gdańskiej