Zielona ściana zamiast betonu. Badaczki zamykają obieg wody w uprawach miejskich