Politechnika Gdańska członkiem konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE