Politechnika Gdańska kupiła dawny budynek Wydziału Chemii UG na ul. Sobieskiego