Związek Uczelni Fahrenheita będzie współpracować z Pomorską Koleją Metropolitalną