PG otworzy nowy kierunek studiów razem z Uniwersytetem Morskim w Gdyni