Cztery tysiące miejsc czeka na kandydatów na studia na PG