Naukowcy z PG opracowali model obliczeniowy ryzyka niewypłacalności firmy