Iconic Scholars – pierwsze granty dla najbardziej obiecujących naukowców Politechniki Gdańskiej