Zielona waluta dla Gdańska - międzynarodowy projekt prośrodowiskowy