Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Kompetencji STOS