Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na budowę Centrum Ekoinnowacji