Politechnika Gdańska po raz pierwszy w Rankingu Szanghajskim, skupiającym najlepsze uczelnie świata