„Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” – debata na Politechnice Gdańskiej