Potężny dźwig dostarcza agregaty na dach CK STOS Politechniki Gdańskiej