Absolwentka Wydziału Chemicznego z nagrodą im. prof. Romualda Szczęsnego