Weźmy sobie matematykę do serca. Entropia w badaniach kardiologicznych