Naukowcy z PG badają wpływ zmian klimatu na skład chemiczny wód syberyjskich