Stworzą inteligentny materiał do czujników medycznych