Pionierska operacja mózgu z udziałem dra Michała Kucewicza z Politechniki Gdańskiej